zdarzenia masowe
w szpitalnym oddziale ratunkowym.

wkrótce program warsztatów dla Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.