side-area-logo
Image module

Szkolenie z Pierwszej Pomocy

Czas trwania: 5 godzin zegarowych

(ok. 80% czasu to zajęcia praktyczne).

Ilość uczestników: 5-20 osób.

Szkolenie podstawowe BLS AED.

Tematyka:

 • Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa (BLS).
 • Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa z użyciem defibrylatora automatycznego (BLS AED).
 • Postępowanie z osobą nieprzytomną (pozycja bezpieczna).
 • Tamowanie krwotoków (użycie stazy taktycznej, założenie opatrunku uciskowego).
 • Najczęstsze stany zagrożenia życia: drgawki, zawał serca, udar mózgu, anafilaksja, oparzenia, hipoglikemia.
 • Przeznaczone dla wszystkich żołnierzy i kadry bez wykształcenia medycznego.
 • Polecane jako pierwsze szkolenie wprowadzające w tematykę ratownictwa.

Kurs zakończony jest wydaniem certyfikatu (na życzenie również w języku angielskim).

Image module

Szkolenie z Pierwszej Pomocy

Czas trwania: 8 godzin zegarowych

(ok. 80% czasu to zajęcia praktyczne).

Ilość uczestników: 10-25 osób.

Szkolenie podstawowe, zawierające 10 najważniejszych aspektów pierwszej pomocy,

z 3-godzinną sesją pozoracyjną.

Tematyka:

 • Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa (BLS).
 • Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa z użyciem defibrylatora automatycznego (BLS AED).
 • Postępowanie z osobą nieprzytomną (pozycja bezpieczna).
 • Tamowanie krwotoków (użycie stazy taktycznej, założenie opatrunku uciskowego).
 • Zabezpieczenie ran klatki piersiowej.
 • Stany zagrożenia życia: drgawki, zawał serca, udar mózgu, anafilaksja, hipoglikemia, oparzenia.
 • Zapobieganie hipotermii / udarowi cieplnemu.
 • Podstawy postępowanie na miejscu zdarzenia drogowego.Sesja pozoracyjna: ok. 3 godzin zadań z użyciem sztucznej krwi, ran, pojazdów i pozorantów.
 • Przeznaczone dla wszystkich żołnierzy i kadry bez wykształcenia medycznego.
 • Polecane jako pierwsze szkolenie wprowadzające w tematykę ratownictwa lub jako kolejny etap w podnoszeniu kwalifikacji po Kursie ABC.
 • Szkolenie TOP 10 może być bazą do dalszego kształcenia np. z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Kurs zakończony jest wydaniem certyfikatu (na życzenie również w języku angielskim).

Image module

Szkolenie z Pierwszej Pomocy

Czas trwania: 15 godzin (dwa dni).

Ilość Uczestników: 15-25 osób.

Szkolenie złożone: podstawowe + zaawansowane, poszerzone o elementy

kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).

Tematyka:

 • Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa (BLS).
 • Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa z użyciem defibrylatora automatycznego (BLS AED).
 • Postępowanie z osobą nieprzytomną (pozycja bezpieczna).
 • Tamowanie krwotoków (użycie opaski uciskowej, założenie opatrunku uciskowego)
 • Zabezpieczenie ran klatki piersiowej.
 • Stany zagrożenia życia: drgawki, zawał serca, udar mózgu, anafilaksja, hipoglikemia, oparzenia.
 • Zapobieganie hipotermii / udarowi cieplnemu.
 • Postępowanie na miejscu zdarzenia drogowego. Zasady i techniki ewakuacji poszkodowanych z pojazdów.

  Elementy KPP:
   
 • udrażnianie dróg oddechowych prostymi przyrządami (rurka UG i NG);
 • wentylacja workiem samorozprężalnym (ambu) za pomocą maski;
 • posługiwanie się sprzętem medycznym w urazach (deska ortopedyczna, szyny Kramera, SamSplint i inne),
 • transport poszkodowanego w trudnych warunkach.5 godzinna sesja pozoracyjna w formie manewrów.Kurs przeznaczony dla wszystkich żołnierzy i kadry bez wykształcenia medycznego, w szczególności dla osób wykonujących pracę w trudnych środowiskach.Kurs zakończony jest krótkim egzaminem potwierdzającym umiejętności i wiedzę oraz wydaniem certyfikatu (na życzenie również w języku angielskim).Szkolenie TOP 10 PLUS jest bazą do dalszego kształcenia z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i pozwala na uzyskanie kluczowych umiejętności z KPP.