side-area-logo
Image module

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)

Kurs KPP skierowany jest do:

 

  • Straży Pożarnej (PSP i OSP)
  • Funkcjonariuszy policji, innych służb MSW oraz MON.
  • Grup ratownictwa specjalistycznego
  • Jednostek wspólpracujących z sysyetmem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

 

Czas trwania: 66 godzin lekcyjnych (5 dni).

Ilość uczestników: 12-18 osób.

Szkolenie zakończone egzaminem i nadaniem tytułu Ratownika

zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Kurs KPP prowadzimy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007  w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy a program jest zgodny z za-łącznikiem nr 1 do rozporządzenia. Posiadamy cały niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkolenia KPP zgodny z powyższym rozporządzeniem.

Główny nacisk w trakcie szkolenia KPP kładziemy na zajęcia praktyczne z dużą ilością pozoracji obrażeń, rzeczywistej pracy ze sprzętem ratowniczym. Z doświadczenia wiemy, że najważniejsze są umiejętności a w ramach treningu praca z pacjentem. Zajęcia praktyczne odbywają się w małych, maksymalnie 6 – cio osobowych grupach.

Podczas szkoleń stwarzamy trudne warunki działania, jak najbardziej zbliżone do rzeczywistości. Kursanci pracują w zadymieniu, w warunkach dyscypliny świetlnej, w ciasnych pomieszczeniach, również przy towarzyszeniu efektów pirotechnicznych (w przypadku służb mundurowych). Ćwiczą również sposoby szybkiej ewakuacji z miejsca zagrożenia.

Jako materiały szkoleniowe każdy z uczestników kursu KPP 3 tygodnie przed terminem szkolenia otrzymuje publikację „Kwalifikowana pierwsza pomoc dla jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne”, autor: Andrzej Kopta, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Kurs KPP zakończony jest egzaminem przed komisją. Każdy uczestnik, który zda pozytywnie egzamin otrzymuje tytuł Ratownika.

Oferujemy również kursy recertyfikacyjne (przypominające) z zakresu KPP, mające charakter manewrów lub zawodów.

Czas trwania kursu recertyfikacyjnego: 12-16 godzin (2 dni).